Biblické verše

Biblické verše:

Tento příspěvek má překlad také v jazyce English a Nederlands.